NẾU NHƯ

Ảnh: Sưu tầm


Nếu như đừng có quan gian
Thì đất nước đã vô vàn niềm vui
Chung tay chia ngọt sẻ bùi
Đói cơm rách áo đẩy lùi từ lâu
Niềm tin với Đảng hàng đầu
Không phải luyến tiếc, u sầu như ri
Dân xưa với Đảng yêu vì
Chung tay đánh giặc cực kỳ hăng say
Hoà bình thống nhất ngày nay
Công lao của Đảng cao dày biết bao
Giờ tại sao! Hỏi tại sao?
Để bọn ma giáo chui vào Đảng ta
Tội ác chúng đã gây ra
Niềm tin cạn kiệt, nước nhà rối ren
Hàng triệu quan chức đớn hèn
Thấy tham nhũng chẳng trắng đen rạch ròi
Hàng vạn quan chức hẹp hòi
Chỉ lo liếm láp, chỉ đòi nêu danh
Hàng nghìn lãnh đạo lưu manh
Chạy chức, kiếm chác, ma lanh làm giàu
Thấy mà đau, nghĩ càng đau
Nhiễu nhương, trù dập, giết nhau vì tiền

Nếu như hàng triệu đảng viên
Giữ được chí khí, lời nguyền sắt son
Với đất nước quyết sống còn
Đồng lòng đồng chí ra đòn diệt tham
Nói đi đôi với việc làm
Đấu tranh thẳng thắn, gian tham tiêu trừ
Không sợ ảnh hưởng riêng tư
Quyết chống tham nhũng, không từ hiểm nguy
Thì tham hết chẳng mấy khi
Uy tín của Đảng tức thì tăng ngay
Cũng vì im bấy lâu nay
Quan tham càng lúc càng ngày nhiều hơn
Nhân dân uất ức căm hờn
Vì quan tham mãi nhơn nhơn hoành hành!
17/8/2020
Tú Sụn