KHÔNG CÓ VĂN HOÁ TỪ CHỨC

Ảnh: Sưu tầm


Giống như trong câu chuyện cổ tích
Mà duy nhất có ở Việt Nam
Bốn ngày năm vụ gây tai nạn
Trên một tuyến đường sắt Bắc Nam

Đúng thật là một điều khủng khiếp
Có duy nhất trong nhiệm kỳ này
Bộ trưởng là ông Nguyễn Văn Tổng
Việc xảy ra hiếm có xưa nay

Tổn thất lớn về người và của
Mất tiêu luôn uy tín của ngành
Trách nhiệm thì các quan đùn đẩy
Rồi phủi tay, vờ vịt loanh quanh

“Xin lỗi và xin chịu trách nhiệm”!
Là một câu chót lưỡi đầu môi
Bộ trưởng phải tự giác từ chức
Đừng quanh co ăn nói lôi thôi

Còn câu”chạnh lòng và xấu hổ”
Của ông cục trưởng Vũ Quang Tôi
Mới nghe qua tưởng đâu thành thật
Nhưng cũng là một giuộc thế thôi

Mặt dày dày hùng hồn tuyên bố
Là ông ta “không có lỗi gì”
Ô lạ thật! Bao đời chưa thấy
Một con người không sợ khinh khi

Đây cũng là kết cục hậu quả
Bổ nhiệm người thiếu đức, thiếu tài
Làm lãnh đạo mãi lo kiếm chác
Còn thì giờ đâu nghĩ đến ai

Xin đề nghị Thủ tướng nghiêm khắc
Đem xử ngay tội lỗi tày đình
Làm lãnh đạo mà thiếu trách nhiệm
Để làm gì dân oán, dân khinh
5/6/2018
Tú Sụn