VÌ ĐÂU VIỆT NAM VẪN MUA RÁC THUỐC CỦA TÀU

Ảnh: Sưu tầm


Đông dược đã chiết xuất
Còn lại bả bỏ đi
Tàu nó gọi là rác
Trong đó chẳng còn chi

Rác là đồ phế thải
Duy nhất để làm phân
Tại sao Tàu bán được
Vì người Việt rất cần

Bả thuốc đã thành rác
Tại sao người Việt mua
Đó cũng vì lợi nhuận
Sự thật mà như đùa

Đã rác thì mua rẻ
Kinh doanh lợi nhuận nhiều
Họ bỏ qua đạo đức
Tiêu thụ bằng nhiều chiêu

Họ chiết khấu rất khủng
Nên thầy thuốc cũng ham
Cả các nhà cung ứng
Có biết rác vẫn cam

Ngàn bệnh viện vẫn nhập
Vì giá rẻ thắng thầu
Chỉ người bệnh chịu thiệt
Uống vô chẳng nhằm đâu

Lý do là như vậy
Bọn họ chỉ vì tiền
Nên dùng rác chữa bệnh
Tất cả họ đảo điên

Hàng ngàn tấn rác thuốc
Vượt biên giới đều đều
Ngành hải quan thậm thụt
Chỉ có phóng viên kêu
31/1/2019
Tú Sụn