MƯA MIỀN TRUNG

Ảnh: Sưu tầm


MƯA MIỀN TRUNG
Dầm dề xối xả cả tuần
Nếu như tháng sáu là mừng biết bao
Thị thành, làng mạc, non cao
Ngập trời trút nước ào ào dâng lên
Cánh đồng trắng xoá mông mênh
Hoa màu ngập úng, lênh đênh gia cầm
Dân quê tiếc của khóc thầm
Cầu trời mưa ngớt bình tâm nhẹ lòng
Phố phường đường sá thành sông
Biết bao xe cộ dưới dòng ngập mưa
Cống kênh đã có như chưa
Nước tràn căn hộ, chẳng chừa kiệt sâu
Cư dân mệt xác đau đầu
Học sinh nghỉ học u sầu không nguôi
Làm ăn thất bát ngậm ngùi
Miền Trung sao mãi dập vùi thiên tai
17/10/2023
Tú Sụn