GÁI TƠ MUA DÂM NAM*

Ảnh: Sưu tầm


Trời ơi không thể nào ngờ
Gái tơ mua chuối hồi giờ chưa nghe
Ngứa nghề, rửng mỡ he he
Chi mười tám triệu không hề lăn tăn
Miễn là nó mạnh, nó hăng
Thoả cơn động dục, cầm bằng ăn chơi
Sợ chi tốn kém người ơi
Đắt thì có đắt, mê tơi đã ghiền
Đúng là cuộc sống vô biên
Đạo đức đảo lộn, đồng tiền lên ngôi
Gái này là gái trời ơi

8/8/2020
Tú sụn
* Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm cho cô gái 22 tuổi, ở Hà Nội.