VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HIẾN

Ảnh: Sưu tầm


Bọn giàu dùng quyền lực
Để đàn áp dân lành
Vì tám năm áp bức
Nên xảy ra đấu tranh

Một doanh nghiệp ác bá
Chúng thuê bọn côn đồ
Đến ra oai đàn áp
Người thân cô thế cô

Chúng cướp phá tài sản
Chúng chặt ủi cây trồng
Chúng đánh người vô tội
Chúng một lũ cuồng ngông

Khi uất ức cùng cực
Của sự không công bằng
Sẽ trở nên quẫn trí
Và tự vệ bản năng

Ngọn nguồn do lãnh đạo
Của chính quyền địa phương
Qua nhiều năm tranh chấp
Vẫn thờ ơ như thường

Đúng là thiếu trách nhiệm
Không giải quyết chu toàn
Nên xảy ra án mạng
Bao gia đình nát tan

Tử hình Đặng Văn Hiến
Một bản án bất công
Cần phải soi xét lại
Người dân chưa đồng lòng

Đúng như lời của Marx
Đối với người dân lành
Khi xảy ra áp bức
Thì phải có đấu tranh

Là tình tiết giảm nhẹ
Mà quan toà bỏ lơ
Cả tình tiết tự vệ
Quan toà cũng làm ngơ

Một phiên toà trái khoáy
Lợi thế cho kẻ giàu
Tiền quyền luôn thế thắng
Dân nghèo chịu khổ đau

Muốn dân tình ổn định
Phải công bằng công minh
Xét xử đúng pháp luật
Và có lý có tình

Đề nghị Chủ tịch nước
Thấy được sự bất công
Và xem xét giảm án
Đó là điều dân mong
17/7/2018
Tú Sụn