MIỀN THƯƠNG (hoạ thơ)

Ảnh: Thanh Thống


CUNG THƯƠNG

Cung kiều ai khảy đắm hồn thơ
Sợi nhớ vần yêu bỗng thẫn thờ
Ngỡ ánh trăng vàng trao buổi hẹn
Ru màu cỏ biếc trải chiều mơ
Mùa xuân lộng sắc tình duyên gửi
Thuở hạ tràn vai nghĩa ái chờ
Phối cảnh rưng sầu đêm lặng lẽ
Cho chàng lãng tử rối mành tơ.
Thanh Thống
*********************
Hoạ bài CUNG THƯƠNG của Thanh Thống

MIỀN THƯƠNG
Sương trắng gieo vần gợi ý thơ
Miền thương một thuở đã tôn thờ
Gió vờn xanh suối bao niềm ước
Nắng trải vàng đồi một chốn mơ
Yêu mãi nơi này hình mến nhớ
Mê hoài phía ấy dáng thương chờ
Chiều nay vắng lặng mây vần vũ
Thơ thẩn cùng đường vẳng tiếng tơ
18/5/2022
Tú Sụn