THÓI CÔN ĐỒ*

Ảnh: Sưu tầm


Tên anh Nguyễn Văn Sướng
Sướng quá nên hoá rồ
Việc không là gì cả
Mà nổi cơn hàm hồ

Bày đặt làm giám đốc
Tư cách bỏ đi đâu
Khinh người, khinh pháp luật
Vành móng ngựa anh hầu

Ngông cuồng chỉ một phút
Chắc tiền tỷ đi tong
Chỉ phách lối một chốc
Chắc sự nghiệp bằng không

Tên anh Nguyễn Văn Sướng
Tính anh lại côn đồ
Anh hùng hổ doạ bắn
Giờ nhà đá phải vô
8/9/2020
Tú Sụn
* Bắt khẩn cấp Giám đốc rút súng dọa bắn người đi đường