TÌNH XA*

Anh: Sưu tầm


Giờ thì tiếc ngẩn tiếc ngơ
mộng xưa héo úa, câu thơ thấm buồn
Tủi thân, ứa lệ sầu tuôn
tìm trong kí ức ngọn nguồn đau thương
Tình đơn phương mãi vấn vương
cau già, trầu úa chán chường bình sinh
Tình xưa vẫn đẹp lung linh
mà sao hai đứa chúng mình cách xa
Trời buồn mây xám la đà
Gió rung cành cụt, sương sa mịt mùng
Hỡi em xa cách muôn trùng
Biết chăng một cõi lạnh lùng riêng anh
Vì tình yêu ấy mãi xanh
trong anh trọn kiếp mong manh đợi chờ
Chờ em chờ đến bao giờ
Dẫu là vô vọng, tôn thờ ngàn thu
12/7/2018
Thanh Loan – Tú Sụn

* Bài thơ vui, mỗi người viết một câu