LÁU TÁU*

Ảnh: Sưu tầm


Bộ Y tế tuyên bố
Tỉnh Khánh Hoà hết dịch
Ôi thật là láu táu
Đánh giặc mà khinh địch

Tuyên bố chưa ráo mực
Đã họp khẩn. Ối trời!
Như trò hề nhạt nhẽo
Tuyên bố cho oai thôi

Trong khi cả thế giới
Đang ráo riết cách ly
Mình tuyên bố hết dịch
Thả cửa cho dịch đi?

Khách thập phương tràn đến
Phải kiểm soát cách nào
Có người mang mầm bệnh
Dịch bùng phát làm sao?

Nếu Khánh Hoà tái nhiễm
Bộ Y tế tội đồ
Chớ có mà láu táu
Chủ quan không được mô
27/2/2020
Tú Sụn
* Bộ Y tế vừa tuyên bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch, thì ngay lập tức Khánh Hoà họp khẩn vì có 8 du học sinh và du khách Hàn Quốc sốt, ho!