LOÈ LOẸT LÃNG PHÍ*

Ảnh: Sưu tầm


Tiền nào thì cũng là tiền
Chi tiêu hợp lý đi liền tiếng thơm
Chớ đừng nhắm mắt mà đơm
Dân mình rách áo đói cơm kia kìa
Sao không dành dụm sẻ chia
Mà lại phung phí ngoài kia họ nhìn
Nói-làm nhất nhất dân tin
Nói xuôi làm ngược dân mình không ưa
Loè loẹt lãng phí phát bưa
Học Bác học mãi mà chưa thấm nhuần
Đại hội Đảng hoa quá chừng
Phản cảm lắm nhé! Nhớ đừng khoa trương
17/8/2020
Tú Sụn
* Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đơm quá nhiều bông hoa.