BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Ngập bóng tà dương tựa hỗn mang
Điêu tàn thảm cảnh dưới hanh vàng
Bầu trời ảm đạm mây về biển
Mặt đất sầu đau gió chuyển ngàn
Đã mất em thương đau đứt ruột
Còn đây thân quyến nỗi bàng hoàng
Từ nay luyến tiếc trong sầu nhớ
Mãi mãi u buồn tiếng thở than
15/7/2019
Tú Sụn