SỈ NHỤC*

Ảnh: Sưu tầm


Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ
Vài chục ngàn để mà làm gì
Sửa cầu, chờ chuyên gia Trung Quốc
Nghe mà buồn chẳng biết nói chi

Tưởng học rộng tài cao danh giá
Ai nào ngờ làm cảnh ăn lương
Tội dân mình nai lưng đóng thuế
Mãi vẫn nghèo, tệ hại thảm thương

Họ làm được, sao mình không được
Chuyện cầu đường có khó gì đâu
Bộ Giao thông lấy làm hổ thẹn
Sỉ nhục này tồn tại bao lâu?
1/9/2020
Tú Sụn
* Hiện dự án sửa chữa cầu Thăng Long – Hà Nội đã chuẩn bị xong nhưng việc chuyển giao công nghệ đang gặp vướng mắc do đoàn chuyên gia Trung Quốc chưa tới Việt Nam, đơn vị thi công đang phải ngồi… chờ.