NỖI LÒNG…


Yêu thương ước vọng mãi thương yêu
Nhớ lắm ngày đêm nhớ, nhớ nhiều
Sáng sáng chờ mong hình bóng ấy
Chiều chiều trông ngóng dáng yêu kiều
Nỗi lòng rạo rực, tâm đâu nản
Ánh mắt mơ màng, bụng đã xiêu
Muốn nói cùng em lời dịu ngọt
Rằng anh trìu mến biết bao nhiêu
1/7/2021
Tú Sụn