RƯỢU XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


Lâng lâng lành lạnh gió xuân về
Bảng lảng ven làng nhóm chợ quê
Bữa tiệc một mình không ngớt lệ
Ngày buồn vạn nỗi khát phu thê
Men cay thấm tận tâm can hận
Rượu đắng say mèm trí ủ ê
Ngán ngẩm buồn đời, đời tẻ ngắt
Say cho ngập hết nỗi ê chề
3/3/2020
Tú Sụn