CÒN LẠI ANH CÙNG CÕI TA BÀ

Ảnh: Sưu tầm


Ngày hôm nay em về tịnh độ
Đúng thu sang mây xám ngang trời
Hết bảy thất ngày này siêu thoát
Ngày chúng mình cách biệt xa xôi

Thế là hết không còn vương vấn
Cõi ta bà, nghiệp chướng, u minh
Cõi vĩnh hằng nghìn thu cực lạc
Em chờ anh tâm thức đinh ninh

Dù biết thế nhưng buồn vô hạn
Không còn em trần thế u sầu
Không nguôi được khổ đau cùng cực
Đau tột cùng chẳng chịu được đâu

Đúng ngày này đổ mưa buồn bã
Nhưng hết rồi, nóng bức đã qua
Em đi nhé! Chia tay vĩnh viễn
Còn lại anh cùng cõi ta bà
1/7/2019
Tú Sụn