LÍNH CHẠY

Ảnh; Sưu tầm


LÍNH CHẠY
Còn đâu danh dự của bao thời
Chạy cấp chạy trần rộ khắp nơi
Chạy xuống thị thành tìm ghế bẫm
Chạy lên miền núi kiếm lương hời
Chạy qua chuyên nghiệp cho nhàn hạ
Chạy lại ngành nghề để thảnh thơi
Chạy tốn tuỳ theo vai béo bở
Chạy tiền thì phải đậm người ơi
28/6/2022
Tú Sụn