BẾN SÔNG THU HIU QUẠNH

Ảnh: Sưu tầm


Bến sông buồn chi lạ
Vì thiếu bóng hình ai
Một khung trời êm ả
Mà sao lòng u hoài

Hay là thu nhung nhớ
Cho bến sông buồn lây
Hay là tôi nhung nhớ
Ngóng con đò chiều nay

Sông thu xanh phẳng lặng
Mà trong lòng sóng reo
Từng giọt thu giọt đắng
Khiến trong lòng đắng theo

Ở cùng trời cuối đất
Em có hay thu về
Chỉ một người duy nhất
Mang nỗi buồn lê thê

Bến sông thu hiu quạnh
Vì thiếu bóng người thương
Dưới tiết trời thu lạnh
Con đò buồn trong sương
6/5/2019
Tú Sụn