CHỌN CHÀNG RỂ THÔNG MINH

Ảnh: Sưu tầm


Nhà có cô gái quý
Chàng rể phải thông minh
Bố vợ ra điều kiện
Làm ông sợ, rùng mình

Chàng thứ nhất hùng hổ
Con moi bụng bố ra
Ông vui vẻ bình thản
Rồi cười vang ha ha

Chàng thứ hai táo bạo
Chặt đầu treo ngọn tre
Sau một lúc nghiêm nghị
Ông phì cười he he

Chàng thứ ba thâm hiểm
Sẽ phanh thây bố đi
Ông bình tĩnh hút thuốc
Rồi lại cười hi hi

Chàng thứ tư láo cá
Sẽ cắt cổ bà nhà
Ông trong lòng đắc chí
Rồi bật cười khà khà

Chàng thứ năm nghiêm nghị
Bước vô chào bố liền
Kéo ghế ngồi lịch sự
Thoạt trông bố đã ghiền

Bố vui tươi xở lởi
Và nói chuyện thật tình
Con định làm gì bố
Để bố sợ, rùng mình

Thưa bố quá đơn giản
Cho con hai cật tre
Cột lên đòn dông chắc
Bố cầm tụt xuống nghe

Sắc mặt bố tái mét
Tay chân bố run run
Chạy vô buồng để trốn
Và tuyên bố cho luôn

Không cần phải cưới hỏi
Cũng không phải trầu cau
Bảo nó xếp quần áo
Và dẫn đi mau mau
7/8/2020
Tú Sụn