NUỐI TIẾC

Ảnh: Sưu tầm


NUỐI TIẾC
“Có những mùa nhuộm màu thương nhớ,
phố xa xôi đã vắng người qua!”*
Miền dịu ngọt mãi còn muôn thuở
Đẫm niềm yêu thấm đượm màu hoa

“Có những mùa nhộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vắng người qua!”
Bóng ai kia mà sao ngờ ngợ
Cho lòng đau khiến khoé mi nhoà

“Có những mùa nhuộm màu thương nhớ,
phố xa xôi đã vắng người qua!”
Con đường yêu trở thành bỡ ngỡ
Trái tim đau ngấn lệ mù loà

“Có những mùa nhuộm màu thương nhớ,
phố xa xôi đã vắng người qua!”
Lá vàng phai âm thầm trăn trở
Nuối tiếc nhiều tàn mộng tình xa
1/11/2021
Tú Sụn
* Thơ Hoa Nguyen