VỀ QUÊ

Ảnh: Quang Thư


Sau một đêm thao thức
Giờ rạo rực trên đường
Nơi chôn nhau cắt rún
Có biết bao niềm thương
11/1/2019
Tú Sụn