TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ Ở VĨNH PHÚC*

Ảnh: Sưu tầm


Có chính quyền, có đảng lãnh đạo
Có bộ máy quản lý đàng hoàng
Mà để tình trạng vô chính phủ
Đang xảy ra hết sức hiên ngang

Chiếm đất công xây nhà kiên cố
Cạo trọc rừng đúc tượng trên đồi
Càng thanh tra càng xây thêm nữa
Cứ như là loạn lạc đến nơi

Đây chắc chắn có một thế lực
Đã chống lưng cho bọn làm càn
Đảng, Chính quyền địa phương vô hiệu
Nên làm ngơ trước việc dối gian

Xin đề nghị Thanh tra Chính phủ
Sớm ra tay giải quyết vụ này
Rà soát lại lãnh đạo Vĩnh Phúc
Ai chống lưng phải xử lý ngay
24/8/2020
Tú Sụn
* Vĩnh Phúc: Càng thanh tra càng ‘mọc’ thêm nhiều nhà trên đất rừng