ĐỪNG TƯỞNG*

Ảnh: Sưu tầm


Đừng tưởng cách chức là yên
Hạ cánh là thoát, nhiều tiền là sang
Đừng tưởng mãi mãi là quan
Liêm chính vĩnh cửu, tham gian vô tù
Đừng tưởng pháp luật bị mù
Thanh tra bị điếc, nhà tù nó chê
Thứ trưởng** vì tiền u mê
Tham nhũng đục khoét mang về nhà riêng
Đừng tưởng giàu có là tiên
Đút lót là lọt, vung tiền là xong
Đừng tưởng sặc sỡ là công
Đen thui là quạ, có lông là chồn
Đừng tưởng giữa háng là nồn
Giữa mặt là miệng, oan hồn là ma
Bây giờ mặt chuột lòi ra
Tống giam khởi tố mới là công minh
Luật trần nhân-quả đinh ninh
Gian tham cho lắm tội tình phải mang
Thôi thì tại kiếp quan gian
Thân tàn ma dại không oan đâu mà
14/8/2020
Tú Sụn
* Xin phép thi sĩ Bùi Giáng được mượn ý, mượn vần.
** Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, người vừa bị bắt tạm giam ngày 14/8/2020.