THỀ ĐỘC ĐỂ XIN ÁN TREO*

Ảnh: Sưu tầm


Phó chủ tịch thành phố
Giống bà bán thịt heo
Trước công đường thề độc
Để xin được án treo

“Nếu tôi có vụ lợi
Thì tôi bị xe tông”!
Hề! Ôi là hề thật
Thế mới đáng mặt ông

Chuyện độc nhất vô nhị
Chưa từng có bao giờ
Một quan chức có cỡ
Mà thề thốt bá vơ

Toà nghe quan thề độc
Vội tuyên án tù treo
Đó là chuyện có thật
Dối, “xin làm con heo”!
20/5/2020
Tú Sụn
* Cựu phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) Phan Văn Hoàng,”thề độc” trước tòa: Tôi thề sẽ bị xe đụng nếu có động cơ vụ lợi, tư túi. Tôi xin được hưởng án treo.