THAN NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm


THAN NGHÈO
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Chẳng khôn cũng biết một hai điều
Chẳng tội gì hơn cái tội nghèo.
Danh giá dường này không nhẽ bán,
Nhân duyên đến thế hãy còn theo.
Tấm lòng nhi nữ không là mấy,
Bực chí anh hùng lúc túng tiêu.
Có lẽ phong trần đâu thế mãi,
Chốn này tình phụ, chốn kia yêu.

(Hoạ bài THAN NGHÈO của Nguyễn Khuyến)
THAN NGHÈO
Đã trót làm người nhớ một điều
Tự thân quyết định khá hay nghèo
Cần cù lao động dư tiền của
Lười biếng ăn chơi túng bám theo
Trai gái sa đà sông cũng cạn
Ăn chơi nhậu nhẹt núi còn tiêu
Đã mang thói xấu đừng than thở
Cần mẫn siêng năng sẽ được yêu
11/7/2021
Tú Sụn