MƯA THU

Ảnh: Sưu tầm


Mưa thu lả tả đẫm ven đường
Lóng lánh trên cành giọt tựa sương
Dáng nắng sau hè tan biến mất
Màu hoa trước cổng rã tàn hương
Trong lòng ảo não dâng niềm nhớ
Ngoài ấy tưng bừng biến mến thương
Kỷ niệm ngày xưa thành dĩ vãng
Lòng người bội bạc biết đâu lường
26/12/2018
Tú Sụn