HÙ DOẠ

Ảnh: Sưu tầm


Có đảng và có chính quyền
Đảng ra Nghị quyết, chính quyền thực thi
Thế nhưng chẳng biết cơn gì
Mà đặt bãi rác lạ kỳ vậy hê
Khu dân cư, rác liền kề
Sống ô nhiễm, gây muôn bề hiểm nguy
Bức xúc, dân cản đường đi
Kiên quyết đề nghị công ty di dời
Than ôi, sự việc đã rồi
Đầu tư tiền tỷ lỗ lời làm sao
Chính quyền trí rộng, tài cao
Tổ chức đối thoại ào ào phát ngôn
Dựa quyền tuyên bố hùng hồn
Lý lẽ có vẻ ranh khôn, thấu tình
“Bãi rác xây đúng quy trình
Chủ trương sáng suốt, dân mình phải nghe
Chớ đừng manh động chận xe
Vi phạm luật pháp, răn đe bao lần”
Lãnh đạo dân, hãy vì dân
Cớ sao hù doạ, lên gân, chặn hầu
“Xử lý những kẻ cầm đầu”?
Ơ hay! Kiến nghị chứ đâu biểu tình
Đừng gây bức xúc bất bình
Chớ gây phẫn nộ tình hình thêm căng
Thật tình mà nói công bằng
Đã sai thì sửa, hung hăng được gì
Khuyên rằng hãy lắng nghe đi

16/8/2018
Tú Sụn