DÙNG CHÂN”TÁC ĐỘNG” *

 


Đạp thì nói phắt cho rồi
Văn hoa chi nữa hỡi trời, hổ ngươi
Xảo ngôn lèo lái buồn cười
Dùng chân “tác động” vào người là sao
Trước đây cũng đã ồn ào
Gạc tay “chạm má” xiết bao lạ lùng
Dân mình độ lượng bao dung
Đấm thì nhận đấm ngại ngùng mà chi
Dẻo mồm lắt léo làm gì
Nói năng lươn lẹo vậy kì lắm thay
Mình cán bộ phải thẳng ngay
Phải luôn trung thực mới tày quý nhân
Bằng không là một kẻ đần
Đê tiện như thế người dân khinh thường
Làm quan thì phải nêu gương

30/1/2019
Tú Sụn
* Phó trưởng CA phường Phú Thạnh, tp Tuy Hoà, Phú Yên dùng chân đạp vào người của một nhân chứng vụ đánh nhau.