LẨY KIỀU

Ảnh: Anh Đầy sưu tầm


LẨY KIỀU
“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”*
Hút hồn từ phút đầu tiên
Đường cong tuyệt mĩ niềm riêng sững sờ
Thơm da nhuỵ rạng non tơ
Căng căng bờ mộng, lơ thơ sợi mềm
Chắc rằng chạm sẽ được êm
Đê mê những cuộc lại thêm những lần
Ôi chao thánh thót trong ngần
Dáng tiên rạng rỡ cõi trần là đây!
Hồn nam mê mẩn ngây ngây
Vía nữ ước được toà này hằng trưng
Hoa tươi lộc nõn vào Xuân
Quả thơm chín mọng lang quân say mèm
1/8/2023
Tú Sụn
* Trích Kiều của Nguyễn Du.