TIẾP LỜI THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ*

Ảnh: Sưu tầm


TIẾP LỜI THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ*
Bài thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu-1969 của Bác Hồ (đánh giặc ngoại xâm):
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Nâng niu lời thơ của Bác Hồ cho xuân Quý Mão-2023 (đánh giặc nội xâm):
Năn Dần lò cháy nóng ran
Năm Mão chắc chắn lại càng thắng to
Vì hạnh phúc, vì ấm no
Đốt cho mọt cháy, đốt cho chuột nhào
Tấm gương Bác Trọng tự hào
Đảng ta trong sạch xuân nào vui hơn
18/1/2023
Tú Sụn
* Tiếp lời và phỏng theo vần điệu thơ của Bác Hồ.