CHỜ

Ảnh: Sưu tầm


 • CHỜ
  Chắc rằng chẳng để quá xa xôi
  Bởi lẽ xưa nay khổ lắm rồi
  Nhũng nhiễu bền lâu gần đứt ruột
  Hoành hành trắng trợn đến tàn hơi
  Dân đen thất bát nghèo tròn kiếp
  Quan chức bội thu sướng cả đời
  Chờ đến khi nào tàn lũ chuột
  Cho đời thanh thản bớt chơi vơi
  18/6/2022
  Tú Sụn