CHIỀU TÍM HẮT HIU

Ảnh: Sưu tầm


Tà dương ráng thẫm đám mây chiều
Nhộm cả bầu trời tím hắt hiu
Ngõ cũ rêu khô màu ảm đạm
Vườn xưa cỏ úa cảnh tiêu điều
Giờ đây đã hoá miền hoang mạc
Sẽ mãi như là chốn tịch liêu
Thiếu vắng hình thương lòng trắc ẩn
Buồn đau nuối tiếc nhớ người yêu
10/7/2019
Tú Sụn