VẪN CHƯA NGHIÊM*

Ảnh: Sưu tầm


Cương vị Chủ tịch xã
Mà lệnh không chấp hành
Cho tổ chưc đám cưới
Khi dịch đang hoành hành

Đình chỉ là quá nhẹ
Chưa đủ sức răn đe
Phải truy tố hình sự
Quan chức khác mới nghe

Chính phủ chưa nghiêm khắc
Nên lãnh đạo sinh lờn
Xã hội luôn phức tạp
Quan chức vẫn nhơn nhơn
7/4/2020
Tú Sụn
* Chiều ngày 5-4-2020, ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết huyện này đã có quyê’t định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Doãn Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Châu, Trưởng ban phòng chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 của xã, do để người dân trên địa bàn tổ chức đám cưới khi d.ị.ch b.ệ.n.h đang diễn biến phức tạp.