ƯƠN HÈN CỦA LÃNH ĐẠO

Ảnh: Sưu tầm


Tội ông Lê Tấn Hùng
Mà kỷ luật cảnh cáo
Chẳng khác nào nối giáo
Cho bọn giặc tham ô

Nhớ vụ cướp bánh mỳ
Bị xử tù mười tháng
Cả nước đều ngao ngán
Ngành tư pháp Việt Nam

Còn ông Lê Tấn Hùng
Đã cướp mười ba tỷ
Lãnh đạo đã trừng trị
Cả nước đều chán chường

Ông này vừa tham ô
Và lại vừa gian dối
Nếu đem ra xử tội
Ít nhất cũng chung thân

Nhưng vì em nhà quan
Nên nể nang bất hảo
Ươn hèn của lãnh đạo
Cũng là tất yếu thôi

Nếu Bác Trọng biết rồi
Cần phải đưa ra xử
Để bảo vệ danh dự
Của Đảng với nhân dân

Pháp luật phải công bằng
Dân mới tin chế độ
Muốn được dân ủng hộ
Thì phải xử quan gian
3/11/2018
Tú Sụn