BẾN QUÊ

Ảnh: Sưu tầm


Một chiều thu về thăm Tĩnh Luyện
Thăm sông Đào cầu Diện ngày xưa
Nơi chúng mình hò hẹn sớm trưa
Thăm bến cũ con đò nay vắng
Bao nỗi niềm còn đây sâu lắng
Kỷ niệm buồn gợi nhớ ngày nao
Hàng tre xưa giờ đã thay màu
Bầu trời ấy mây buồn lờ lững
Nhớ những chiều đầu thu nắng hửng
Thấp thoáng xa màu áo nâu non
Mấy mươi năm bến đợi mỏi mòn
Sông lười chảy sóng ngầm xao động
Nơi quê em chiều nay lẻ bóng
Lòng chênh vênh tựa nước qua cầu
Duyên không thành mình cách xa nhau
Bến quê đây, con đò đâu nữa!
12/4/2016
Tú Sụn