ĐỪNG TƯỞNG HẠ CÁNH SẼ AN TOÀN

Ảnh: Sưu tầm


Anh Ba lạc quan tếu
Vì có cả đàn em
Đang là quan đương nhiệm
Tưởng cuộc đời được êm

Tuy anh đã hạ cánh
Nhưng thế lực khổng lồ
Toàn quan gian thứ thiệt
Nên chưa bị đụng vô

Từ ngày anh hạ cánh
Vẫn ra nghị quyết ngầm
Vẫn điều hành đất nước
Với mưu độc ý thâm

Anh không giữ lời hứa
Khi rời chức vụ cao
Về làm người tử tế
Nhưng có tử tế nào

Rất nhiều lợi ích nhóm
Vẫn đục khoét ngày đêm
Là tay chân anh cả
Đã giàu càng giàu thêm

Anh vẫn lạc quan tếu
Cứ nghĩ đất nước này
Thành tư bản thân hữu
Anh có chức to ngay

Giờ anh đã vở lở
Đã tính toán sai lầm
Tay chân bị tùng xẻo
Đe doạ xuống cõi âm

Nếu anh có trách nhiệm
Khi bàn giao về vườn
Bàn giao luôn phe cánh
Thuận lợi cho Trung ương

Thì, giờ đâu đến nỗi
Đất nước nát tanh bành
Cạn kiệt hết ngân sách
Vì đám sâu của anh

Tội của anh rất lớn
Với Đảng và dân oan
Vậy nên anh đừng tưởng
Hạ cánh sẽ an toàn
1/12/2018
Tú Sụn