ANH NÀY NÓI LẠ GHÊ*

Ảnh: Sưu tầm


“Chống covid tham nhũng có tội”
Anh này nói sao mà lạ ghê
Vậy tham nhũng lâu nay vô tội?
Vui là vui! Nghe giống như hề!

“Tham nhũng mang tiếng với thế giới”
Ô hay! Mang tiếng quá lâu rồi!
Anh nói vui hay là ngờ nghệch?
Ối trời! Nực cười quá anh ơi!
15/4/2020
Tú Sụn
* Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị được phân bổ kinh phí phòng chống COVID-19 phải đảm bảo đúng quy trình, đúng giá, không được xảy ra tiêu cực. “Nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này thì có tội, mang tiếng với nhân dân, với cả thế giới”, ông Chung nói.