YÊU MÃI NHA EM


Khi anh nói yêu em
Mắt thoáng buồn, anh hiểu
Anh mở lòng cho xem
Thế là em nũng nịu

Em ạ yêu nhau rồi
Tình yêu này mãi mãi
Chỉ một mình anh thôi
Anh cũng như em đấy

Cho dù khổ hay sướng
Những lúc buồn hay vui
Cùng nhìn về một hướng
Cùng chia ngọt sẻ bùi

Mình yêu mãi nha em
Trọn cuộc tình tuyệt diệu
Say nhau, miết say mèm
Hai tâm hồn đồng điệu
14/8/2017
Tú Sụn