CẢNH BÁO ĐẠI DỊCH KÉP*

Ảnh: Sưu tầm


Khi Vũ Hán dịch bệnh bùng phát
Xuất cảnh triệu người khắp năm châu
Rải mần bệnh ra toàn thế giới
Trái đất chìm vào bể khổ đau

Nửa triệu Trung Quốc vào nước Mỹ
Gây điêu tàn New York chưa thôi
Pháp, Ý, Đức…xác chôn không kịp
Cả Châu Âu tan tác tơi bời

Giờ Trung Quốc dịch bệnh còn đó
Hàng vạn người xuất cảnh ra đi
Cảnh báo xảy ra “đại dịch kép”
Thế giới ơi! Rồi sẽ còn gì

Hãy đề cao cảnh giác ngăn chặn
Từng Quốc gia hãy giữ lấy mình
Dịch Trung Quốc vô cùng hiểm độc
Đưa thế giới này tàn lụi văn minh
10/4/2020
Tú Sụn
* 5 vạn người Vũ Hán đồng loạt lên tàu rời thành phố trong ngày đầu gỡ phong tỏa, sẽ có hàng vạn người Trung Quốc tìm mọi cách nhập cảnh vào nhiều thành phố trên toàn thế giới, họ mang mầm bệnh gieo rắc khắp nơi và gây nên một đại dịch kép!