CHIỀU MUỘN

 


CHIỀU MUỘN
Hải hồ muôn dặm đã từng qua
May mắn còn đây phúc đức nhà
Tổ quốc góp công luôn bảo vệ
Quê hương chung sức chẳng nề hà
Thanh xuân cống hiến bao thành tích
Xế bóng an cư một món quà
Thi phú tập tành nhằm giải trí
Luyện rèn phòng lúc phải đi xa
26/7/2023
Tú Sụn