HẠNH PHÚC CUỐI ĐỜI (hoạ thơ)

Ảnh: Chụp hình bài thơ của Ngô Tấn Chữ

Hoạ bài: HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ của Ngô Tấn Chữ.

HẠNH PHÚC CUỐI ĐỜI
Hạnh phúc cuối đời đến với ta
Cơ duyên hai đứa ở chung nhà
Mến thương ân nghĩa không hờn giận
Yêu quý thâm tình chẳng cách xa
Muối mặn vuông tròn luôn trọng vọng
Gừng cay ấm áp mãi giao hoà
Xế chiều ý vị hoài em nhé
Cảnh đẹp vườn xinh nở rộ hoa
25/8/2022
Tú Sụn