NHỚ EM

Ảnh: Sưu tầm


Nhớ em đâu dám nói cùng ai
Thơ thẩn đêm về luôn lắng tai
Nghe tiếng xuyên qua khe cửa sổ
Thấy lòng vơi đi nỗi u hoài
Gió biếng đêm nay không buồn thổi
Anh sầu không ngủ em có hay
Em yêu xa cách nghìn thương nhớ
Có biết nơi này luôn đắm say
1972
Trương Quang Tú