NHỚ EM

Ảnh: Sưu tầm

Nhớ em đâu dám nói cùng ai
Thơ thẩn đêm về thức lắng tai
Nghe gió xuyên qua khe cửa sổ
Trong lòng thấm đẫm nỗi u hoài

Đêm nay gió biếng không buồn thổi
Anh thức tròn đêm em có hay
Em yêu xa cách nghìn thương nhớ
Có biết nơi này luôn đắm say
1972
Trương Quang Tú