LẶNG GIÓ

Ảnh: Sưu tầm

Hiu hắt hàng cây đứng đợi ai
Đội sương quạnh quẽ những ngày dài
Bàng hoàng nhớ nhất bờ môi thắm
Sờ sững tiếc nhiều dấu gót phai
Sớm rõ lừng mây buồn não ruột
Chiều tàn lặng gió tủi u hoài
Vắng người chăn gối ngày xưa ấy
Dâng nỗi sầu bi tím mắt cay
23/10/2021
Tú Sụn