“CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN KHÔNG DÙNG”*

Ảnh: Sưu tầm


Chị Ngân nói thế nguy to
Đời này không “chạy” không “bò” được lên
Giờ chị đã ngồi ghế trên
Làm sao biết được gập ghềnh nhiêu khê
Quan tham vây kín bốn bề
Phải chạy, phải lót, phải lê, phải luồn
Đó là tất cả ngọn nguồn
Mong chị thông cảm nỗi buồn đời nay
Muốn lên chức phải lót tay
Muốn có quyền lực chạy ngày, chạy đêm
Cửa trên cửa dưới như nêm
Chắc ăn là bỏ tiền thêm chị à
Đó là thực tế ở ta
Trăm người trăm chạy cũng là dĩ nhiên
Nói là: chạy chức, chạy quyền
Chị không dùng đến là phiền lắm đây
Tìm ra trên đất nước này
Có người không “chạy” là gay vô cùng
Thưa chị cũng vì việc chung
Chị nên tạm dùng rồi hãy tính sau
Làm quan cũng lắm khổ đau

5/10/2019
Tú Sụn
* Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, bất cứ ai nếu bị phát hiện chạy chức, chạy quyền là không dùng.