TẨY CHAY TÊN WHO GIAN TEDROS*

Ảnh: Sưu tầm


Tên Tổng Giám đốc WHO Tedros
Đã bán đứng thế giới cho Tàu
Một âm mưu thâm độc hèn hạ
Gây kinh hoàng, thảm khốc, khổ đau

Phò Tàu, hắn trở thành mạt hạng
Nhiều lần đã nói dối ăn tiền
Khiến xứ Âu Mỹ…xem thường dịch
Để rồi thành vỡ trận, đảo điên

Thế giới hãy tẩy chay Tedros
Tên WHO gian, tội ác tày đình
Hãy trả đũa bọn Tàu thâm độc
Đã làm trò bẩn thiểu, bất minh
12/4/2020
Tú Sụn
* Tên Tổng Giám đốc WHO Tedros, ăn tiền của nhà cầm quyền Trung Quốc, đã làm theo mưu đồ đen tối gây ra thảm hoạ đại dịch toàn cầu.