MẸ TÔI (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


PHẬT SỐNG
( Thơ mời họa )

Mong rằng Phật sống mãi bền thân

Thiện mỹ Người gieo hưởng phúc phần
Bởi nghĩa ngời bung vầng nguyệt quế
Nên tình rạng tỏa ánh hoàng vân
Tâm cười ngỡ biển hoài trong suốt
Lộc nở dường trăng vẫn sáng ngần
Vững cội Tùng sanh tràn bách hỷ
Dâu hiền cháu thảo tạc hồng ân
30/4/2017
Thanh Thống

Hoạ bài PHẬT SỐNG của Thanh Thống

MẸ TÔI
Lặn lội suốt đời với một thân
Gian nan khổ cực đã muôn phần
Chắt chiu đầm ấm hằng tồn tại
Góp nhặt no đầy chẳng phù vân
Tâm thiện từ bi luôn sáng rực
Đức hiền độ lượng mãi trong ngần
Tấm gương chói lọi hoài vô giá
Con cháu rể dâu vẹn nghĩa ân
5/5/2022
Tú Sụn