CHỦ TỊCH XÃ ĐÁNH BẠC AI SAI*

Ảnh: Sưu tầm


Bản chất là con bạc
Đánh bạc là dĩ nhiên
Bắt làm chủ tịch xã
Huyện sai là đầu tiên

Ban Thường vụ Huyện uỷ
Hàng chục mắt, chục tai
Cớ sao mà không biết
Bổ nhiệm chi loại này

Hay là ăn đút lót
Rồi phải bổ nhiệm bừa
Loại mua quan bán chức
Người dân mình không ưa

Muốn làm sạch bộ máy
Là trong sạch quan trên
Trên sạch thì dưới sạch
Cho đất nước đi lên
21/4/2020
Tú Sụn
* Trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại thản nhiên tụ tập các chiến hữu sát phạt nhau trên chiếu bạc.