BẦN TIỆN VÔ LIÊM SỈ

Ảnh: Sưu tầm


Trong guồng máy chính quyền
Mấy mươi năm tồn tại
Một bọn người vô lại
Triền miên dân không yên

Là một điều đáng trách
Lỗi hệ thống lâu nay
Đảng lãnh đạo đã hay
Nhưng kéo dài dai nhách

Bần tiện, vô liêm sỉ
Của các quan địa phương
Là cái thói nhiễu nhương
Là vòi vĩnh, ăn vặt

Chúng trơ trẽn ăn chặn
Tiền cứu trợ thiên tai
Tiền hỗ trợ nghèo đói
Cả tiền tuất cũng nhai

Những cái ăn không đáng
Những cái ăn nhỏ nhen
Của cán bộ ươn hèn
Làm dân tình phát ngán

Xin đề nghị Chính phủ
Làm trong sạch chính quyền
Đuổi bọn vô liêm sỉ
Cho người dân được yên
30/11/2018
Tú Sụn