BUỒN ĐẤT NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Mỗi xuân về là mỗi mùa ước vọng
Mong quê hương thêm tươi đẹp thanh bình
Mong dân mình luôn sung túc hiển vinh
Mong bọn giặc nội xâm ngày tàn lụi
Mong thanh tra cố tìm ra nhiều củi
Chúng tung hoành tàn phá bấy lâu nay
Người quân tử đếm trên đầu ngón tay
Kẻ tiểu nhân ôi hằng hà sa số
Nhớ một thời bọn thực dân đô hộ
Đến bây giờ ngẫm lại nổi da gà
Tốn biết bao xương máu của ông cha
Nền kinh tế con số không thảm hại
Cảnh tang thương nếu ngày nay trở lại
Sẽ nồi da nấu thịt lẽ thường tình
Bốn lăm năm ngày đất nước hoà bình
Cứ những tưởng đã không còn bóng giặc
Nhưng lồ lộ suốt từ Nam chí Bắc
Những tên quan gian giảo vẫn ngang nhiên
Chúng lộng hành cả dân tộc đảo điên
Chính xác là đang xảy ra quốc nạn
Khối đại đoàn kết nguy cơ vỡ rạn
Khiến lòng dân nghi hoặc với chính quyền
Những đơn thư khiếu kiện vẫn triền miên
Bọn phản động thừa cơ tung tin xấu
Thập niên trước còn ngại ngùng che dấu
Đến tột cùng Đảng đã thẳng thừng nêu
Bao cây to danh mộc đã hoá rều
Bao tên tuổi một thời giờ thành phạm
Màu Tổ quốc mây bao trùm ảm đạm
Ánh tương lai sương che khuất mịt mùng
Giặc nội xâm luôn đe doạ, phản thùng
Lò hiu hắt bởi bao điều cấn cá
Cóc trên đĩa vẫn cao đầu cợt nhả
Lươn trong lờ ăn thư thả mồi thơm
Hỏi xuân này được ấm áo no cơm!
29/1/2020
Tú Sụn