TRĂNG VÀ BIỂN


Trăng trãi mình trên biển
Không một phút hững hờ
Mãi ngàn đời hiển hiện
Trăng biển cùng nên thơ

Lúc biển vùng dậy sóng
Trăng uốn mình lung linh
Lúc biển êm phẳng lặng
Trăng thao thức một mình

Lúc sóng ngầm dữ dội
Trăng dịu dàng mân mê
Lúc biển buồn chờ đợi
Trăng yêu thương lại về

Biển và trăng dào dạt
Mãi muôn đời không thôi
Một tình yêu bất diệt
Mãi ngàn năm không rời
7/9/2017
Tú Sụn